ASIAKKAAN OPAS

Sivut työn alla…


TILIOTE
MYYNTITOSITTEET (esim. myyntilaskut, kassaraportti, myyntipäiväkirja)
OSTOTOSITTEET (esim. ostolaskut, ostokuitit)
MUUT TOSITTEET (esim. vuokrasopimus, verottajalta tulleet asiakirjat, takaustodistus)